Blog

TURKVENT’a göre hava hijyeni

Mevcut Coronavirüs pandemisi, kapalı alanların kullanımıyla bağlantılı yaşam tarzlarında ve alışkanlıklarda önemli değişiklikler gerektirmiştir.

İklimlendirme / havalandırma açısından bu, yalnızca odanın konforu (sıcaklık ve nem parametreleri) ve IAQ (artı CO22 ve VOC kontrol parametreleri) ile sıkı sıkıya bağlantılı olan eski hedeflerinden, sağlıklı ortam ve mekanların hijyenine evrilmiştir.

Özellikle hastaneler gibi kritik alanlar için HVAC sistemleri tasarlanırken kullanılan yeni referans parametreleri ile artık genel olarak insan sağlığına zararlı alerjenlerin, bakterilerin, virüslerin ve mikroorganizmaların oluşturacağı kontaminasyonu önlemek olmuştur.

TURKVENT, 15 yılı aşkın tecrübesiyle, virüsleri ve dolayısı ile bulaş riskini azaltma hedefine aşağıdakiler sayesinde aktif olarak katkıda bulunabilir:
– Germicidal UVC lambaları kullanan dezenfeksiyon sistemleri. Bu sanitasyon yönteminin Coronavirüs açısından etkinliği ASHRAE (Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) çalışmalarıyla sürdürülmektedir.
– Elektrostatik filtreler
– Mutlak filtreler (H14 ve beraberinde ön filtrleri)

Tüm bu sistemler, Alman VDI 6022 yönetmeliği tarafından belirlenen hijyen standartlarına uygun olarak ünitelerimizde mükemmel bir şekilde uygulanabilmektedir.

Kasım 22, 2021
Yaklaşık info_016s2ugf

error: Content is protected !!