Blog

Fancoil Cihazları ve Kullanım Tipleri

Fancoil Cihazları

Fancoil cihazları klima sistemlerinde İç havalı olarak tasarlanan ve kullanılan ısıtma ve soğutma cihazlarıdır. Benzeri iç havanın dolaşımı yolu ile çalışan ürünlerde olduğu gibi bu ürünlerde de cihazın kullanımı esnasında mahalde mevcut olabilecek zararlı organizmaların çevrimi riski mevcuttur.

Fancoil cihazlarını ve kullanıldıkları sistemleri göz önüne alarak farklı şekillerde değerlendirebiliriz.

Fancoil Kullanım Tipleri

  1. Asma tavan içerisinde gizli olarak tesis edilmiş, kısa da olsa kanal ile mahal ile bağlantısı yapılmış ürünler.
  2. Tavanda mahal içerisinde kalacak şekilde montajı yapılan kendinden kabinli ürünler.
  3. Tavanda bir kısmı mahal içerisinde kalan bir kısmı da asma tavan arasında kalan, 4 veya 2 yöne üflemeli (kaset tipi) ürünler.
  4. Yer seviyesinde mahal içerisinde kalacak şekilde montajı yapılan kendinden kabinli ürünler.
  5. Yer seviyesinde gizli (Kaj) olarak tesis edilmiş, kısa da olsa kanal ile mahal ile bağlantısı yapılmış ürünler.
  6. İnsan seviyesinin üzerinde duvara asılı olarak, mahal içerisinde kalacak şekilde montajı yapılan kendinden kabinli ürünler.

Fancoil Taze Hava Bağlantısı

  • Taze havanın fancoil emişine serbest şekilde bırakıldığı primer hava + fancoil sistemleri
  • Taze havanın, fancoil cihazından bağımsız olarak mahalle verildiği primer hava + fancoil sistemleri
  • Taze hava kullanılmayan fancoil sistemleri.

Primer Hava + Fancoil sistemlerinde taze hava oranı kontrol edilmeli, primer havanın doğru sağlandığından emin olunmalıdır.

Taze hava sistemleri ile birlikte kullanılan fancoil sistemlerinde mümkün olduğunca fancoiller çalıştırılmaksızın ısıtma ve soğutma amaçları için taze hava sistemlerinin kullanımı uygun olacaktır. Bu uygulama için taze hava sistemlerine ait gerekli bakım ve tedbirlerin alındığından emin olunmalıdır.

Eğer taze hava iç ortama fancoil cihazından bağımsız direk veriliyor ise kanal tadilatı/ilavesi yapılarak taze havanın fancoil cihazı üzerinden geçirilerek ve fancoil cihazları düşük devirde çalıştırılarak taze havanın mahale fancoil cihazlarının serpantinlerinden faydalanılarak soğutup/ısıtılıp kullanılması uygundur. Bu durumda oluşacak ısıtma/soğutma kapasite kaybı ve konforsuzluk oluşacak olmasına rağmen bu şekilde yapılan uygulamada taşınabilir partiküllerin miktarının seviyesinin azaltılması ve mahal içerisinde oluşan hava hareketlerinin düşük seviyede kalması sağlanabilir.

Taze hava uygulaması olmayan sistemlerde mahallerin sık sık havalandırılması gerekir. Bu durumda fancoillerin tedbir alınmadan çalıştırılmaması gerekir.

Mayıs 2, 2021
Yaklaşık info_016s2ugf

error: Content is protected !!